Result Tab
Standard 11 Sci.BHUMI YOGESHBHAI DHONDE

2. Parth Kaushikbhai Dhonde

3. Khayti Maheshbhai Chonkar

Standard 11 Com.KRUPALI SHAILESHBHAI HATKAR

2. Khushbu Hirenbhai Dhonde

Standard 12 Sci.HIRAL VISHWANATH GAJRE

Standard 12 Com.HARDIK SHAILESHBHAI DHONDE

2. Nikit Ashokbhai Hatkar

3. Shubham Dilipbhai Gajre

Standard 12 ArtsGAJRE HINA BALMUKUND


Result Tab
F.Y.BcomBRIJAL DIPAKBHAI HATKAR


2. Akshay Shaileshbhai Hatkar

S.Y.BcomNEHA MAHENDRABHAI TALEKAR


2. Chhaya Madhusudan Gajre

Diploma El. Engi.ROHAN MUKESHBHAI GAJRE

B.Architect Sem - IVKURVA NILESHBHAI DHONDE

B.Pharm Sem - IIVRUSHALI MUKESHBHAI GAJRE

B.Pharm Sem - VINISHITA ANANTBHAI YAGNESHWARI

B.Pharm Second YearNIKITA ISHWARDATT GAJRE

M.S.CMONALI PRAKASHBHAI GAJRE

Give Your Feedback